Foto Muziekles 03

Algemeen

Een kind mag aan één cultuur- of sportactiviteit deelnemen die ondersteund wordt door de U-pas en Leergeld IJsselstein. De maximale bijdrage van Leergeld IJsselstein is € 250,00 per kind per jaar. Daarnaast ondersteunt Leergeld IJsselstein het behalen van zwemdiploma A.

Voor de volgende voorzieningen kan een aanvraag worden ingediend:

Computer, laptop, printer

Om in aanmerking te komen voor de computerregeling dient de jongere te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Hij/zij zit op het voortgezet onderwijs en is niet ouder dan 17 jaar;
  • Hij/zij heeft geen computer, laptop of tablet en/of printer in bezit jonger dan vier jaar;
  • • Hij/zij heeft in een periode van vier jaar voor de datum van de aanvraag geen computer, laptop, tablet en/of printer gekregen via Leergeld IJsselstein.

Een printer wordt verstrekt indien dit nodig is. Op de computer wordt op dit moment geen software geleverd buiten het Windows 10 besturingssysteem om. Via school kan men in het bezit komen van het Officepakket. Dit is gratis en loopt via de organisatie SLIM.
In het geval dat scholen voor de levering van laptops een centrale overeenkomst hebben gesloten met een leverancier, sluiten wij daar in overleg met de betrokken partijen zo goed mogelijk op aan.

Foto Fiets 04Fietsen

Leergeld levert een bijdrage van € 350,00 per fiets. De fiets moet worden aangekocht bij Groentweewielers in Nieuwegein met inlevering van de goedkeuringsbrief van Leergeld IJsselstein. Om in aanmerking te komen voor de fietsregeling zijn er de volgende voorwaarden:

  • Het kind zit minimaal in groep 7 en is niet ouder dan 17 jaar;
  • Het kind heeft geen deugdelijke fiets;
  • Het kind heeft in een periode van vijf jaar voor de datum van de aanvraag geen fiets via Leergeld IJsselstein ontvangen.

Muziek en cultuur

De maximale vergoeding hiervoor bedraagt € 300,00. De U-pas blijft de eerste voorziening.

Sporten

Wij vergoeden de kosten die gemaakt worden om te kunnen sporten, indien de U-pas hierin niet voorziet.
De maximale vergoeding voor sport en sportkleding bedraagt € 300,00 per jaar.

Verjaardagsbox

Dit wordt verder verzorgd door Stichting Jarige Job. Bestemd voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Als u hieraan wilt meedoen, kunt u dit aan ons doorgeven.

Zwemmen

Vanaf 4 jaar kan uw kind in aanmerking komen voor de zwemdiploma-A-regeling. Na goedkeuring van de aanvraag krijgt u van Leergeld IJsselstein een inschrijfformulier voor het zwembad. Betaling van alle kosten gaat gedeeltelijk via de U-pas. Voor het restantbedrag krijgt Leergeld IJsselstein rechtstreeks een nota van het zwembad. Indien gewenst, mag uw kind na het behalen van het A-diploma na overleg en goedkeuring door Leergeld IJsselstein doorgaan voor het B-diploma. Voor de kosten geldt de zelfde regeling als voor diploma-A.

Overig

Heeft u een aanvraag, die niet valt binnen de voorzieningen, die hier zijn genoemd, neem dan contact met ons op en wij zullen proberen waar mogelijk een oplossing te vinden.