20 augustus 2021

Per 1 augustus 2021 is een nieuwe wet in gegaan voor de vrijwillige ouderbijdrage. Door deze wet mogen leerlingen, waarvan de ouders de vrijwillige bijdrage niet hebben betaald, niet worden buitengesloten van activiteiten die door school georganiseerd worden. Het gaat hierbij om activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school, buiten het vaste onderwijsprogramma georganiseerd worden. Dit zijn bijvoorbeeld schoolreisjes/excursies/schoolkamp, kerst- of sinterklaasvieringen, overblijfkosten bij continurooster, afscheid groep 8. of tweetalig onderwijs. Ouders hoeven niet op te geven waarom zij de financiële bijdrage niet betalen. Ze kunnen, als ze dat wensen, wel de U-pas hiervoor gebruiken.
Vanuit Stichting Leergeld zullen wij ouders die bij ons een aanvraag doen voor vergoeding voor schoolkosten informeren dat we hun aanvraag afwijzen en adviseren om met de school een regeling te treffen.